Børn og unge udsat for vold

Socialt udsatte børn og unge har større risiko for at blive udsat for vold i familien.

Ca. 28-33.000 børn under 15 år kan årligt have været vidne til vold mod deres mor. Tallene finder du i rapporten 'Vold mod unge i Danmark'. 

Vold mod unge i Danmark (Statens Institut for Folkesundhed, 2012)

Undersøgelsen 'Vold mod unge i Danmark' påpeger desuden følgende kendetegn hos unge, der har været udsat for fysisk vold i hjemmet:

  • Dårligere trivsel
  • De forventer i mindre grad at tage en boglig uddannelse
  • Et lavere selvvurderet fagligt niveau i skolen

Undersøgelsen viser også en sammenhæng mellem de unges risiko for at blive udsat for vold og deres sociale baggrund.

Børn og unge har større risiko for at blive udsat for vold i familien, hvis:

  • Deres forældre er ledige eller står uden for arbejdsmarkedet
  • Deres forældre har et lavt uddannelsesniveau
  • De er socialt udsatte
Senest opdateret 06-12-2018