Hvem bliver udsat for stalking?

Over 100.000 danskere udsættes årligt for stalking af fremmede, bekendte eller tidligere nære relationer. Både mænd og kvinder kan blive udsat for stalking, som oftest fra det modsatte køn.

Både mænd og kvinder udsættes for stalking af både fremmede, bekendte og tidligere intime relationer.

En dansk undersøgelse skønner, at omkring 100.000-132.000 kvinder og mænd årligt bliver udsat for stalking i Danmark. Det svarer til 2,9 procent af den danske befolkning. Heraf er der en overvægt af kvinder, som har haft en nær relation til personen, som stalker dem.

Karakteristika for personer, der udsættes for stalking

Danske og internationale undersøgelser finder, at kvinder udsættes for stalking oftere end mænd. En dansk undersøgelse fra 2013 viser bl.a., at 63 procent kvinder og 37 procent mænd udsættes for stalking. For både mænd og kvinder er der oftest tale om stalking fra det modsatte køn.

Kvinder stalkes hyppigere af en person, de har haft en nær relation til som fx en ekspartner, end mænd gør. Mænd oplever derimod oftere end kvinder at blive stalket af en fremmed.

I mange stalkingtilfælde udsættes personen for stalking umiddelbart efter ophør af et parforhold.

Kilde:

"Omfanget og karakteren af stalking. En befolkningsundersøgelse" (Justitsministeriet, Jørgensen 2013) (pdf) 

Senest opdateret 06-12-2018