Familieretshusets rolle

Familieretshuset kan rådgive og træffe afgørelser angående separation og skilsmisse, samt sager om forældremyndighed og samvær.

På Familieretshusets hjemmeside kan man finde informationer om separation og skilsmisse, forældremyndighed og samvær. Hvis vold er involveret, kan særlige forhold være gældende. 
 

Familieretshuset rådgiver blandt andet om følgende forhold:

Brud i familien (Familieretshuset)

Mulighed for direkte skilsmisse (Familieretshuset)

Forældremyndighed (Familieretshuset) 

Samvær (Familieretshuset)

Hvis forældre eller børn ønsker hjælp til at løse problemer vedrørende forældremyndighed, samvær eller bopæl, kan Familieretshuset desuden give børnesagkyndig rådgivning, for at forældrene kan løse problemerne på en måde, der er bedst for barnet.

Mulighed for at modtage børnesagkyndig rådgivning (Familieretshuset)  

Familieretshuset har mulighed for at træffe afgørelse om midlertidig forældremyndighed. For eksempel i forbindelse med, at en voldsudsat bryder med sin partner.

Midlertidig forældremyndighed (Familieretshuset)

Senest opdateret 21-10-2019