Evaluering af Critical Time Intervention for kvinder på krisecenter

Deloitte2019

Critical Time Intervention (CTI) er afprøvet som en systematisk metode til at yde koordinerende rådgivning til kvinder, som fraflytter et krisecenter. Evalueringen belyser resultaterne af metodeafprøvningen.

Fire kommuner - Aalborg, Randers, Odense og København - har i perioden 2015 - 2018 i samarbejde med Socialstyrelsen afprøvet den evidensbaserede metode Critical Time Intervention (CTI) som en metode til at yde koordinerende rådgivning efter servicelovens § 109, stk. 7. til kvinder på krisecenter.

CTI er en case-management metode målrettet borgere i en kritisk overgangsfase fra institutionsophold eller anden situation med socialt udsathed til en styrket livssituation. Metoden har skabt gode resultater for flere målgrupper af udsatte borgere, eksempelvis borgere i hjemløshed og borgere med psykiske lidelser.

Evalueringen af metodeafprøvningen viser, at kvinderne har oplevet positive forandringer på centrale udviklingsparametre.

  • Volden reduceres markant. Den fysiske vold forsvinder stort set, ligesom den psykiske vold reduceres betydeligt. 
  • Kvinderne bliver bedre til at tage vare på sig selv og deres situation bl.a. i forhold til parametre som sikkerhed, omsorg for sig selv, netværk og fysisk og psykisk helbred. 
  • Kvinderne får en bedre kontakt til deres netværk og føler sig i mindre grad ensomme: Mange af kvinderne oplever, at de får en mere positiv relation til venner og familie i løbet af CTI-forløbet, ligesom størstedelen af kvinderne opbygger et netværk af støttepersoner, der kan hjælpe dem efter endt CTI-forløb.

En effektevaluering, der sammenligner indsatsgruppen med en kontrolgruppe, viser, at der er positive effekter af CTI-metoden i form af en styrket arbejdsmarkedstilknytning.

Evalueringen er gennemført af Deloitte for Socialstyrelsen.

I forbindelse med projektet er der desuden udarbejdet en metodemanual målrettet kvinder, der fraflytter kvindekrisecenter, og en implementeringsguide. Produkterne findes nedenfor i bilagsmaterialet. 


 
Hent publikationen

 

Pixi-udgave af Evaluering af CTI for kvinder på krisecenter (pdf)

Metodemanual til CTI for kvinder på krisecenter (pdf)

Implementeringsguide til CTI for kvinder på krisecenter (pdf)