Konsekvenser for etniske minoriteter

Etniske minoriteter risikerer at miste netværk og opholdstilladelse, når de forlader en partner, der udøver vold.

For nogle etniske minoritetskvinder- og mænd kan der være særlige konsekvenser ved at bryde med den, der udøver volden - ofte en ægtefælle.

Bruddet kan medføre, at familien slår hånden af dem, og de bliver lukket ude af deres netværk - også i oprindelseslandet.

Isolation og ensomhed er voldsomme konsekvenser for disse mennesker.

Familiesammenførte

Hvis personen, der bliver udsat for vold, er familiesammenført, kan et brud desuden betyde, at hun/han mister sit opholdsgrundlag og risikerer at blive udvist af landet.

Når det skal besluttes, om opholdstilladelsen skal inddrages, skal myndighederne dog tage særligt hensyn til, om samlivet ophører, fordi personen har været udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast her i landet.

Dokumentation for volden er derfor afgørende for disse personers mulighed for at få eller beholde en opholdstilladelse.

Senest opdateret 05-05-2015