Behandling og træning

Brug tjeklisten til at vurdere borgerens behov for behandling, træning og undervisning efter en hjerneskade. Husk at undersøge, om der foreligger en genoptræningsplan, og inddrag de pårørende.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk