Tilpasning af boligen

De fleste borgere med hjerneskade kan blive i deres hidtidige bolig, evt med hjælp. Til svært hjerneskadede, der har behov for hjælp hele døgnet, kan ophold i et botilbud være nødvendigt.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk