At klare hverdagen

Få overblik over, hvilke støttebehov en borger med hjerneskade og familien kan have. Husk at inddrage de pårørende. Brug tjeklisten her til at afklare om borgeren har behov for personlig støtte eller praktisk bistand i hjemmet

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk