Tilpasning af arbejdspladsen

Vejledning af arbejdspladsen, neuropsykologisk specialtræning og kompenserende støtteordninger til den ramte kan hjælpe mange borgere tilbage til arbejdsmarkedet trods hjerneskade.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk