Rehabilitering - voksne med erhvervet hjerneskade

Man er nødt til at se på alle hverdagsforhold, når man planlægger et rehabiliteringsforløb for voksne med erhvervet hjerneskade.

Voksne med erhvervet hjerneskade vil ofte være i et uddannelsesforløb, tilknyttet arbejdsmarkedet eller pensionerede - det er alt sammen noget, der spiller ind på den enkeltes rehabiliteringsbehov.

Også de familiemæssige forhold har betydning for rehabiliteringsbehovet. Ligesom uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund, vaner, livsstil, interesser, sociale forhold, mestringsevne og boligforhold er væsentlige at tage i betragtning, når rehabiliteringsforløbet planlægges.

I rehabiliteringsforløbet til voksne med erhvervet hjerneskade er det ofte de mentale funktionsnedsættelser, der udgør den største udfordring. De kræver ofte en særlig indsats, ligesom de kan have gennemgribende indflydelse på hele borgerens livssituation.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
Fuldmægtig

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30