Rehabilitering - børn og unge med erhvervet hjerneskade

Børn og unge med erhvervet hjerneskade har fået skader i hjernen på et tidspunkt, hvor hjernen endnu ikke er fuldt udviklet.

Det er derfor væsentligt, at rehabiliteringsindsatserne både har til formål at genskabe færdigheder, og at den almindelige udvikling understøttes bedst muligt. Tidspunktet for hjerneskaden, barnets udviklingsniveau og de familiære forhold kan tilsammen have betydning for barnets fremtidige funktionsevne.

Overgangssituationer i barnets liv bør have særlig stor opmærksomhed, fx overgang fra daginstitution til skole/fritidsordning, overgang fra skoleafslutning til ungdomsuddannelse. Opmærksomheden i forbindelse med overgange er væsentlige, da det kan betyde, at der er behov for overlevering af viden til nye fagpersoner, ændrede administrative arbejdsgange, anden lovgivning og lignende.

For børn og unge omfattet af undervisningspligten skal rehabiliteringsforløbet planlægges i sammenhæng med et skoletilbud. For mindre børn kan det være hensigtsmæssigt at planlægge det i sammenhæng med dagtilbuddet. Der skal ske en vurdering af, om barnet og den unge kan inkluderes i en almindelig skole/daginstitution, eller om barnet og den unge skal i et specialiseret tilbud.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
Fuldmægtig

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30