Tips til indretning af klasseværelset

Nogle børn med erhvervet hjerneskade bliver meget let afledt eller forstyrret af lyde i klasseværelset. Her kan du læse om, hvordan klasseværelset kan indrettes, så det tager højde for barnets/den unges vanskeligheder.

Tips til indretning af klasseværelset, så barnet/den unge lettere kan koncentrere sig i timerne:

  • Forsøg at begrænse baggrundsstøj. Gummi- eller filtdutter på stolebenene kan begrænse megen støj.
  • Hold orden i lokalet, det mindsker chancen for, at barnet bliver afledt.
  • Gør klassemiljøet kommunikativt, sæt sedler med ord og billeder på skabe og skuffer. Hver ting på sin plads.
  • Lad barnet have to arbejdspladser i klassen. En tæt på og med øjenkontakt til læreren og tavlen. En anden afskærmet og med front mod læreren. Gerne et stort bord, der letter ordenen, se illustrationen nedenfor.
  • Sørg for god luft mellem bordene.
  • Hav skemaer for ugen og dagen. Skemaerne gennemgås ved dagens start, så barnet/den unge er orienteret om dagens gang. Skemaet placeres på barnets opslagstavle.
  • Opslagstavler, hvor barnets/den unges arbejder sættes op. Når han/hun kommer ind i klasselokalet, får han/hun straks et hint om, hvad han/hun er i gang med.
  • Brug ”hvid støj”, fx lad barnet bruge iPod med ”hvid støj”, fx new age eller klassisk musik, der skaber en barriere mod andre lyde, der kan aflede. Musikken må ikke være for høj.
Skitse over indretning af klasseværelse

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
Fuldmægtig