Sensoriske problemer

Sensoriske problemer i undervisningen kan give barnet med erhvervet hjerneskade problemer i forhold til deltagelse i undervisningen.

Sensoriske problemer kan vise sig ved:

  • Følesans: Barnet/den unge er blevet mere sensitivt, specielt på hænder og fødder. Kan have svært ved at genkende genstande, som det får i hånden.
  • Synssans: Barnet kan have ændret samsyn, dybdesyn, afstandsbedømmelse og begrænset synsfelt.
  • Høresans: Hørenedsættelse på et eller begge ører og tinitus. Baggrunds- og arbejdsstøj kan forhindre koncentration.
  • Øje-hånd-koordinering: Virker klodset, kan fx have svært ved at bygge legohus efter opskrift, taber ting, svært ved at koordinere syn og motorik.
  • Lugtesansen kan være mangelfuld eller helt væk.

Pædagogiske tips til støtte af et barn med sansemæssige vanskeligheder

  • Sæt ord på og beskriv de genstande barnet/den unge får i hånden. Det understøtter (følesansen). Nogle børn/unge kan ikke lide, at andre berører dem. Lad være! Fysio- eller ergoterapeuten kan arbejde med det.
  • Tilpas undervisning og barnets/den unges placering i klassen. Har barnet/den unge synsudfald til den ene side, bør materialet præsenteres fra den anden side. Ligeledes har barnets/den unges fysiske placering i klassen stor betydning for barnets/den unges mulighed for at følge undervisningen.
  • Forstør teksten på tavlen og udleverede ark. Hent råd hos synskonsulent, der i øvrigt kan vejlede og sørge for gode lysforhold.
  • Brug mimik, gestikuler og brug billeder, der understøtter ord. Tale-høre-konsulenten kan vejlede, tal fx aldrig til barnet/den unge med ryggen til, hav direkte kontakt og se barnet/den unge i øjnene, når du taler til det. Er der behov for høreapparat?
  • Brug hjælpemidler til børn/unge, der har nedsat følelse i hænderne. Deres smertetærskel kan være påvirket. De kan have svært ved at bruge mus og tastatur på almindelig computer. Spørg ergoterapeut om hjælpemidler eller hent hjælp hos IKT- gruppen.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
Fuldmægtig