Motoriske problemer

Børn/unge med erhvervet hjerneskade kan have motoriske problemer på grund af fx lammelser.

En del børn/unge med erhvervet hjerneskade får bevægelsesmæssige problemer på grund af lammelse eller nedsat kraft.

Fysiske vanskeligheder i undervisningen kan vise sig ved:

  • Gangbesvær
  • Bevægelsesmæssige problemer, fx problemer med balancen.
  • Finmotoriske problemer, såsom problemer med at skrive, at klippe, at få fat i små genstande, at holde fast, at give slip på noget på rette tidspunkt.
  • Spasticitet (øget spænding i musklerne), der kan give muskelforkortelse og dermed fejl-stillinger i leddene og dårlig kropsholdning. 

Undersøg, hvilken støtte barnet/den unge har brug for i undervisningen:

  • Er der behov for kørestol, gangstativ eller andet?
  • Er der behov for hjælp til toiletbesøg, påklædning mm.?
  • Er der problemer med finmotorikken? Skriveredskaber og saks findes i specielle udgaver. Man kan også bruge computer, hvis barnet bruger uforholdsmæssigt mange kræfter på at skrive pænt.
  • Er der behov for rådgivning i forbindelse med idræt, svømning og en god siddestilling?

Tænk kreativt. En kørestolsbruger kan sagtens være med til at klatre i træer med de rigtige hjælpemidler. En pige med lette lammelser kan stå på rulleskøjter i et stativ. Undgå, at det er underviserens manglende mod eller viden, der sætter en stopper for udfoldelserne.

Handicapidrættens Videncenter

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
Fuldmægtig