Metoder til særligt tilrettelagte sociale træningsforløb

Lærere og pædagoger , som vil lave sociale træningsforløb for børn med erhvervet hjerneskade, kan bruge flere forskellige metoder.

Som lærer og pædagog bør man have fokus på den sociale trivsel hos de børn, der er anderledes og let udstødes af de andre. Børn kan bl.a. lære at begå sig gennem særlige forløb, tilrettelagt af læreren og pædagogen. Her er en række metoder til særlige forløb.

Forslag til særligt tilrettelagte sociale træningsforløb i undervisningen

  • Sociale historier: Små tegneserier, hvor barnets problem og løsning på problemet beskrives.
  • Arbejde med barnets dårlige vaner.
  • Smileys, klistermærker eller labels kan bruges som evaluering af adfærdstræning. Altid kun ét mål ad gangen, hvor start og sluttidspunkt skal markeres tydeligt. Målet skal være inden for rækkevidde inden for en periode på 4-6 uger. Ellers må målet deles op i mindre delmål. Evaluering foretages flere gange dagligt.
  • Håndtegn og kodeord er en diskret måde at lære barnet/den unge sociale færdigheder, fx kan et særligt aftalt håndtegn bruges til at minde barnet om at lukke munden under spisning.
  • Belønning bruges af nogle forældre og lærere, når træning af adfærd er lykkedes for barnet/den unge. Det kan have god effekt, men der er også børn, der ikke reagerer på straf og belønning.
  • Kognitiv terapi foretages ofte af en terapeut, der underviser barnet i problemfelterne gennem rollespil, videooptagelser og i at tænke over sin egen tænkning.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
Fuldmægtig