Eksekutive funktioner

Børn/unge med erhvervet hjerneskade kan have eksekutive vanskeligheder. Det betyder, at de har vanskeligheder med at planlægge og tage initiativ samt problemer med dømmekraft og selvkontrol.

Ved kognitive vanskeligheder kan barnet/den unge støttes gennem træning, guidening, strukturering af miljøet og ved at kompensere for problemer i undervisningen. Kompensation handler i høj grad om at bruge barnets/den unges stærke sider til støtte for de svage – og gøre barnet/den unge så selvhjulpen som muligt.

Eksekutive vanskeligheder

I undervisningen har barnet/den unge svært ved at:

 • Tage initiativ og komme i gang med en opgave.
 • Planlægge i forhold til opgaver og adfærd, fx at udnytte aftalt tid til at gøre en opgave færdig.
 • Blive færdig efter idræt. Lave en projektopgave.
 • Løse problemer, bogligt og socialt.
 • Ræsonnere: ”Hvis jeg gør sådan, så…”. Barnet/den unge glemmer helheden og handler på kort sigt. Flere fokuspunkter i en opgave, gør den vanskelig at overskue.
 • Være systematisk, arbejde med en rækkefølge, fx problemer med at stave, læse lange stavelser og med at gange store tal.
 • Sætte mål og forfølge dem.
 • Organisere. Har svært ved at lave lektier og holde skole-tasken i orden.
 • Bruge feedback til at ændre strategier.
 • Lære af egne erfaringer og problemer med at overføre læring fra et emne til et andet.
 • Bedømme, om noget kan lade sig gøre, om det er legalt, om det er kammeratligt.
 • Få overblik og skabe struktur for sig selv og sit arbejde.
 • Justere eller ændre tanker eller handlinger. Kan have tendens til at hænge fast i egen tankegang.

Projektuger, fagdage og temadage indeholder ofte mange af ovenstående elementer og giver derfor problemer for børn/unge med eksekutive vanskeligheder.

Tips til at fremme selvstændighed og initiativ

 • Sæt små, klare og realistiske mål, der giver hurtige resultater.
 • Sørg for succes første gang.
 • Skriv eller tegn, hvad barnet/den unge skal arbejde med.
 • Vis barnet/den unge lignende opgaver, som det har løst med succes.
 • Find alternative strategier og brug fejlfri læring.
 • Udvis den holdning, at evt. fejl skyldes en dårlig strategi, men ikke dårlige evner.
 • Skab nysgerrighed hos barnet/den unge.
 • Minimer præstationsangst, og skab plads for optimisme ved at tilpasse mål til barnets/den unges evner.
 • Hav positive forventninger til barnet/den unge. Forventning om succes skaber motivation.
 • Begræns opgaven i tid og omfang. Vis de vigtige trin i opgaveløsningen.

Tips til at fremme planlægning og organisering

 • Tilbyd barnet/den unge ekstra ”brugsanvisninger” på det, der skal laves
 • Giv barnet faste rutiner, der beskrives via skemaer eller planlægningskort.
 • Brug visuel støtte i form af piktogrammer, foto, tegninger.
 • Begræns valgmuligheder til højst to valg.
 • Træn problemløsningsstrategier: Anvend sociale historier.
 • Brug belønning, fx smileys, klistermærker og tommel op.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
Fuldmægtig