Politiske aftaler

Satspuljemidlerne bruges til indsatser og projekter på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Regeringen og satspuljepartierne indgår hvert år en ny aftale om satspuljen, hvor indsatsen over for eksempelvis mennesker med psykiske vanskeligheder bliver styrket via de midler, der bliver tilført området.

Læs mere om satspuljeaftalerne nedenfor:

Delaftale om satspuljen for 2017-2020

Satspuljeaftalen 2016-2019

Satspuljeaftalen 2015-2018

Sundhedsstyrelsen og Bolig- og Socialstyrelsen offentliggjorde i 2022 et fagligt oplæg, som ligger til grund for den politiske aftale om en 10-årsplan. 

Læs om det faglige oplæg til 10-årsplanen

Som led i den brede politiske aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed af 27. september 2022 er der aftalt etablering af et lettilgængeligt kommunalt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse.

Læs om den politiske aftale om 10-årsplanen

Læs mere om det lettilgængelige tilbud

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her