Delaftale om satspuljen for 2017-2020

Partierne bag satspuljeaftalen er enige om, at der er behov for en målrettet indsats for at forebygge vold og overgreb på landets botilbud. Medarbejdere og beboere skal føle sig trygge og sikre i deres hverdag. Partierne har derfor indgået aftale om en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud.
Aftaleparterne har afsat i alt 400 mio. kr. til handlingsplanen, der skal afstedkomme en række konkrete initiativer.

Initiativerne skal bl.a. styrke medarbejdernes faglige kompetencer, arbejdsmiljøet og forbedre samarbejdet mellem sygehuspsykiatrien og botilbuddene om de indsatser der tilbydes mennesker med psykiske lidelser. 

Med handlingsplanen til forebyggelse af vold på botilbud afsættes i alt 400 mio. kr. til følgende initiativer:

  • Etablering og drift af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
  • Indsatsteam til forebyggelse af vold
  • Fast læge på længerevarende botilbud målrettet mennesker med psykiske lidelser
  • Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og Socialtilsynene
  • Vejledning om videregivelse af oplysninger
  • Fælles undervisningsforløb om borgere med en psykisk lidelse og samtidigt misbrug
  • Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning
  • Justering af reglerne for flytning af borgere med psykiske lidelser

Læs den samlede delaftale:

Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020 (pdf)

Senest opdateret 16-09-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her