Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser

13-01-2022

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har i dag offentliggjort det faglige oplæg til en 10-årsplan for den samlede psykiatri på tværs af kommuner, regioner og almen praksis. Oplægget peger på både udfordringer og muligheder, og giver konkrete anbefalinger til et samlet løft af psykiatrien.

”Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser”. Sådan lyder titlen på det fælles faglige oplæg til en 10-årsplan for den samlede psykiatri, som Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har offentliggjort i dag.

Aktuelt skønnes ca. 580.000 mennesker at have en psykisk lidelse, og ca. 15 pct. af alle børn og unge kan forventes at have fået en diagnose, inden de fylder 18 år. Mange mennesker med psykiske lidelser har også brug for hjælp i den kommunale socialpsykiatri. Omkostningerne er store både menneskeligt og økonomisk, og indsatserne til borgerne er under pres både i regionerne og kommunerne.   

Med finansloven for 2020 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med en 10-årsplan, der skal sætte en langsigtet retning for udviklingen af psykiatrien og sammenhængen på tværs af sektorer.

Langt tættere koordinering

”Jeg er meget glad for, at vi i dag kan præsentere et fagligt oplæg til en 10-årsplan, der tegner et samlet billede af psykiatrien på tværs af socialområdet og sundhedsområdet, og som ikke mindst har fokus på indsatserne i socialpsykiatrien” siger Socialstyrelsens direktør Ellen Klarskov Lauritzen.

”Mange mennesker med psykiske lidelser oplever, at den indsats, de får, ikke hænger tilstrækkeligt sammen. Det kan både være internt i kommunen og på tværs af kommuner og regioner. Skal vi indfri ambitionen om en styrket psykiatri, kræver det et langt tættere samarbejde om indsatsen til den enkelte, end den vi kender i dag. Det er derfor også helt centralt, at vi nu får kastet et samlet blik på de muligheder og udfordringer, der er på psykiatriområdet.”

Udfordringerne er mange. Ud over problemerne med manglende sammenhæng i indsatsen peger oplægget bl.a. på vanskeligheder med udvikling, kapacitet, rekruttering og fastholdelse.

Næsten alle kan få det bedre

Det pointeres også, at der er behov for et grundlæggende fagligt løft af den samlede psykiatri. Selvom der tidligere har været iværksat initiativer, vurderes det, at indsatsen ikke har været tilstrækkelig systematisk til at sikre et samlet løft af området - og dermed give den tilstrækkelige støtte og hjælp til de mange, der på et tidspunkt rammes af en psykisk lidelse.

Oplægget peger samtidig på et stort potentiale:

”Den gode nyhed er, at vi faktisk kan gøre noget ved udfordringerne. Næsten alle med psykiske lidelser – også de, der samtidig slås med sociale problemer – kan få det bedre, hvis de får den rette hjælp, og får den i tide. Og mange kan komme sig helt,” siger Ellen Klarskov Lauritzen.

Fem prioriterede indsatser

Oplægget rummer ud over en status for den samlede psykiatri og et kort historisk rids en grundig beskrivelse af udfordringer, muligheder og anbefalinger inden for ni forskellige temaer.

På tværs af temaerne nævner oplægget fem indsatser, som vurderes som særligt centrale:  

  • Opbygning af et standardiseret og lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge med mistrivsel og psykiske symptomer
  • Styrkede indsatser til mennesker med svær grad af psykisk lidelse
  • Afstigmatisering af psykisk lidelse
  • Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer
  • Forskning og udvikling.

Oplægget til 10-årsplanen for psykiatrien er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor man også kan finde en pixiversion og en bilagsrapport:

Arbejdet med oplægget blev igangsat i efteråret 2020 og er foregået under inddragelse af en lang række eksperter og interessenter.

Oplægget præsenteres på en konference, som afholdes den 17. januar 2022 som optakt til den politiske proces.

Opdatering: Links til pixiudgave og bilagsrapport er opdateret 27. januar 2022. Red.

Senest opdateret 27-01-2022

Politisk aftale

I forlængelse af det faglige oplæg er der 27. september 2022 indgået en politisk aftale om udvikling af psykiatrien.

Se Social- og Ældreministeriets nyhed

Kontakt

Thomas Danielsen
Kommunikationskonsulent