Små skader - store følger

Hjernerystelser, små blodpropper og hjerneblødninger eller slag mod hovedet kan i nogle tilfælde give alvorlige følger længe efter udskrivning fra hospital.

Ofte kun indlagt i få dage

Typisk har borgeren kun været indlagt i få dage med en lettere apopleksi eller på grund af et slag mod hovedet, kaldet hovedtraume. Umiddelbart har han kun få eller slet ingen mén. Men i nogle tilfælde viser det sig, at borgeren har forskellige kognitive skader og andre skjulte følger, der kan gøre det svært at fungere i hverdagen og på jobbet. Det kan føre til langvarige sygemeldinger og sociale problemer.

Symptomer som hovedpine, hukommelses- og koncentrationsbesvær, træthed, personlighedsforandringer m.v. kan være følger efter hjerneskaden. Det er vigtigt, at borgeren bliver grundigt udredt, så den nødvendige indsats kan sættes i værk.

Alvorlige senfølger efter en hjernerystelse

Samme problematik kan gælde borgere, der har haft en hjernerystelse. Hvert år indlægges ca. 7000 unge eller voksne borgere på sygehus med hjernerystelse. De bliver typisk udskrevet få timer eller dage efter uheldet og har umiddelbart kun få eller ingen mén.

Ved scanning kan der ikke påvises forandringer i hjernen. Alligevel har op mod 50 % væsentlige klager efter 1-3 måneder. Op til 15 % vil fortsat have symptomer efter et år. Det kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, hukommelses- og koncentrationsbesvær m.v. Det er følger, som kan gøre det vanskeligt at passe arbejde eller uddannelse, og som derfor kan føre til langvarige sygemeldinger og invalidering.

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
Fuldmægtig