Stammen hos unge

Når man som ung har stammet, siden man var helt lille, er man næsten en "fuldvoksen stammer", og stammesymptomerne er en blanding af ydre og indre stammen.

Den indre stammen fylder oftest meget mere, end den ydre stammen, og den har stor betydning for, hvordan den unge har det i samværet med andre mennesker.

Stammen har stor indflydelse på den unges oplevelse af sig selv, stammen er blevet en del af identiteten - men en del, som han eller hun gerne ville ønske sig foruden.

Selvom stammen tilsyneladende har stabiliseret sig på et bestemt niveau, er der store variationer i stammesymptomerne og -sværhedsgraden. Stammen er i høj grad situationsafhængig.

Case om Emma

Emma er 17 år. Hun har stammet, siden hun var lille. Emma var 3 år, da hun kom til logopæd første gang.
 
Her fik forældrene at vide, at de lige skulle vente og se tiden an.Emma blev dog ved med at stamme, og stammen blev gradvist hårdere.
 
Emma har igennem sit skoleforløb flere gange været hos logopæd, senest i 9. klasse, inden hun begyndte i gymnasiet. Emma går nu i 1.g. Hun er flittig og fagligt dygtig, men noget tilbageholdende i timerne.
 
Hun kan godt tale med dem, hun kender, men når hun møder nye mennesker, forsøger hun at holde stammen tilbage så meget som muligt. Når det ikke lykkes, bebrejder Emma sig selv, at hun ikke er bedre til at tale.
 
Emma drømmer om at studere jura, men er i tvivl om, om hun kan klare de krav til mundtlig formulering, som studie og job stiller.

At være ung og stamme

Det kan i sig selv være svært at være teenager og ung. Stammen er en ekstra udfordring, som teenageren og den unge skal forholde sig til:

  • Skal man være åben omkring sin stammen, eller skal man forsøge at undgå eller skjule den?
  • Skal man søge hjælp eller klare det selv?
  • Hvordan skal man tackle forholdet til kammerater og til det modsatte køn?
  • Hvordan bliver man opfattet af andre?
  • Hvordan kommunikerer man på trods af stammen?
  • Hvilke uddannelser og jobs kan man få, når man stammer?

Der er mange ting at forholde sig til, og ofte vil der være behov for at vende alle disse tanker med venner eller familie - og med fagfolk, der ved noget om stammen.

Stammen og uddannelse

En bekymring hos mange unge, der stammer, er, hvilke uddannelser og jobs man kan få, når man stammer.

Generelt kan mennesker, der stammer, tage de samme uddannelser, få de samme jobs og udføre de samme typer arbejdsopgaver som mennesker, der ikke stammer. Det er ikke usædvanligt at møde mennesker, der stammer i lederjobs og i andre jobs, hvor der skal kommunikeres meget. Der er ikke så få undervisere, foredragsholdere og skuespillere, der stammer.

Man skal derfor ikke vælge uddannelse og erhverv ud fra sværhedsgraden af den stammen, man aktuelt har. I stedet skal man vælge uddannelse og erhverv ud fra de interesser og jobønsker, man har. Undersøgelser viser, at man er mere tilfreds i et job, som man har valgt ud fra evner og interesser – uden at tage hensyn til sin stammen.

Hjælp til stammen

Man kan få hjælp til at arbejde med sin stammen. Når man er voksen i lovgivningsmæssig forstand, tilbydes man hjælp, ifølge lov om specialundervisning for voksne. Man henvender sig til kommunen eller taleinstituttet/kommunikationscenteret i den kommune/region, man hører til. Vejledning, rådgivning og behandling af stammen er gratis i det offentlige system.

Fravigelse ved eksamener

En elev, der stammer, har, ved folkeskolens afgangsprøver og ved eksamen i gymnasiet, på HF og på erhvervsuddannelserne, mulighed for at fravige de gængse prøvebestemmelser, hvis der er behov for det.

Fravigelserne kan ske med hensyn til tid til de mundtlige eksameners gennemførelse og anvendelse af bisidder/praktisk medhjælp ved den mundtlige eksamen.

Hvis læreren skønner, at en elev har behov for at fravige eksamensbestemmelserne, indstiller hun til skolens leder, hvordan eksamen/eksamenerne kan tilrettelægges for eleven. Indstillingen udfærdiges i samråd med eleven selv.

Kontakt

Signe Skovgaard Schmidt
Konsulent

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30