Startups og EPD’er – hvad skal man huske?

Har du udviklet en ny, innovativ byggevare med en lav miljøpåvirkning, er en EPD den bedste måde at dokumentere det på. At udvikle en EPD kan dog være en kompleks proces. Her får du et kort overblik over, hvad man som startup skal være særligt opmærksom på.

 1. Data skal basere sig på et helt produktionsår:
  Produktionsdata for en EPD bør som hovedregel basere sig på data fra et helt produktionsår. I nogle tilfælde kan det være muligt at udarbejde sin EPD på baggrund af fx tre måneders produktion, men i de tilfælde skal EPD’en kvalitetssikres efter 12 måneder. På den måde kan man sikre, at resultaterne i EPD’en stadig er korrekte, og at de repræsenterer et års produktion. Beslutningen om, hvordan man griber det an, kan man med fordel afstemme med en verifikator.
 2. EPD’en bygger på en livcyklusvurdering (LCA):
  Grundlaget for en EPD er en livscyklusvurdering (LCA) af et produkts samlede miljøpåvirkning. De data, der bruges i LCA’en, skal for så vidt muligt være verificerbare. Det kan selvfølgelig være vanskeligt at sikre, når det drejer sig om nye innovative byggevarer og produktionssystemer. Derfor kan det være nyttigt allerede i begyndelsen af ​​EPD-udarbejdelsen at forberede sig på dataindsamling, og at man senere skal kunne opdatere sin EPD på en nem måde. Det kan du fx gøre ved løbende at dokumentere ændringer i produktionen eller i selve produktet. Ændrer du i selve produktets indhold, kan de ændringer implementeres i EPD’en med det samme. Ændrer du i produktionsmetoden, skal data indsamles i fx tre måneder, før ændringerne kan implementeres i EPD’en.
 3. Scenarierne for byggevarens indvirkning på næste produktionssystem skal indgå:
  Som en del af LCA’en skal du bl.a. se på scenarierne for et produkts påvirkning af ’næste produktionssystem’. Scenarierne skal baseres på praktiske og eksisterende genanvendelses- eller affaldshåndteringssystemer. Det betyder, at du - hvis du designer et retursystem eller lignende - skal bevise, at det kan fungere i praksis. Og dét kan være udfordrende.
 4. Prisen for en EPD kan variere meget:
  Prisen for en EPD afhænger af hele fire forhold: udarbejdelse, verifikation, offentliggørelse og behov for digitalisering – og kan derfor variere meget.
 5. Processens længde kan også variere meget:
  Hvor lang tid det tager at få udarbejdet en EPD afhænger både af forskellige faktorer omkring produktet – men også af de aktører, som er involveret undervejs. De har hver især betydning for, hvor lang tid der går, fra du starter dataindsamlingen, til din EPD er verificeret og offentliggjort.

Du kan også med fordel se på det generelle informationsmateriale vedr. EPD’er målrettet producenter

Læs mere om, hvad en EPD er

 

Kontakt

EPD-puljen