Dos & don’ts - når du vil markedsføre din EPD

EPD’er kan være omkostningstunge at udarbejde, så når du endelig har dem, skal de også udnyttes. Her får du en række værdifulde råd og huskeregler til markedsføringen af EPD’er.

Klimakravene i Bygningsreglementet (BR18), der blev indført 1. januar 2023, betyder, at nye bygningers samlede klimapåvirkning skal dokumenteres. Denne dokumentation kan leveres i form af en LCA på bygningsniveau. Her udgør miljødata, fx fra EPD’er, en grundsten. Der er dog ikke noget direkte krav om, at der skal anvendes EPD’er i forbindelse med LCA’er på bygningsniveau. Der må gerne anvendes generiske data, men det gør - alt andet lige – beregningsgrundlaget mere usikkert i forhold at vurdere byggeriets reelle klimapåvirkning. EPD’er vil således være at foretrække – og det giver produkter med EPD’er en konkurrencefordel. Også fordi EPD’er typisk giver ekstra point, når bygherrer ønsker at certificere deres byggeri via en certificeringsordning for bæredygtighed som fx DGNB, som efterhånden er en udbredt ordning i Danmark.

Men det kræver, at kunderne ved, at dit produkt har en EPD.

Hvad skal du huske:

 1. Gør EPD’en tilgængelig i forskellige benchmarkingværktøjer:
  Når du markedsfører din EPD, kan det også være relevant at gøre den tilgængelig i forskellige EPD-benchmarkingværktøjer som fx LCAbyg, EC3 (Building Transparency), EPD Analyzer og One Click LCA Planetary, der alle benyttes af rådgivere og andre aktører i byggebranchen til at beregne en LCA på bygningsniveau.
 2. Overhold markedsføringsloven:
  Bruger du din EPD aktivt i din markedsføring, skal du naturligvis huske at overholde markedsføringsloven – og den særlovgivning, der eventuelt måtte gælde inden for specifikke brancheområder. Det anbefales derfor, at man sætter sig ind i den gældende lovgivning, inden man anvender EPD’er i sin markedsføring.
 3. Dokumentér dine udsagn:
  Det er vigtigt at være opmærksom på, at de udsagn, der anvendes i markedsføringen, skal kunne dokumenteres. Kan de ikke det, er det vildledende markedsføring - og i strid med markedsføringsloven. I de senere år har der i byggebranchen været mange eksempler på såkaldt ”greenwashing”, hvor der har manglet dokumentation for brugen af udsagn som fx ’klimavenlig’, ’miljøvenlig’ og ’bæredygtig’.
 4. Orientér dig i forbrugerombudsmandens kvikguide:
  Forbrugerombudsmanden udgav i 2021 en kvikguide, man med fordel kan orientere sig i. Guiden beskriver, hvad man som virksomhed skal være opmærksom på, når man markedsfører et produkt på at have en lav miljøbelastning.

Hent Forbrugerombudsmandens kvikguide

Find mere viden om EPD’er i det generelle informationsmateriale vedr. EPD’er målrettet producenter

Læs mere om udarbejdelsesprocessen af en EPD

Kontakt

EPD-puljen