Vil du vide mere?

Her finder du relevant litteratur om børn og unge i psykisk mistrivsel og arbejdet med denne målgruppe.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk

Kontakt

Astrid Lindholm Harlou
Fuldmægtig