Udbetaling af tilskud

Udbetaling sker kun til NemKonto tilknyttet organisationens CVR-nummer. Det betyder, at det ikke er muligt at udbetale til et kontonummer eller NemKonto for P-nummer. Såfremt din organisation har en NemKonto tilknyttet CVR-nummer, skal du ikke foretage dig yderligere.

Udbetaling sker kun til NemKonto tilknyttet organisationens CVR-nummer. I henhold til § 7, stk. 1, bekendtgørelse nr. 766 af 5. juli 2006 om NemKontoordning skal udbetalinger fra det offentlige ske via NemKontoordningen.

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation

Det betyder, at det dermed ikke er muligt at udbetale til et kontonummer eller NemKonto for P-nummer.

Læs mere om CVR-numre, P-numre og SE-numre hos Erhvervsstyrelsen

Såfremt din organisation har en NemKonto tilknyttet CVR-nummer, skal du ikke foretage dig yderligere.

Nedenfor findes der svar på udvalgte spørgsmål, og ellers kan du finde svar på NemKonto.dk.

Læs mere på NemKonto.dk

NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem. Udbetalinger fra det offentlige bliver overført til den bankkonto, som organisationen har anvist som NemKonto. De offentlige myndigheder udbetaler til organisationens NemKonto via det tilknyttede CVR-nummer.

Alle organisationer uanset størrelse, som har et CVR-nummer, har pligt til at have en NemKonto.

Du kan læse mere om NemKonto her

På NemKontos selvbetjeningsløsning kan du logge ind med en medarbejdersignatur og se, om din organisation har oprettet en NemKonto. Såfremt din organisation har en NemKonto, kan du også se hvilken bankkonto, der er tilknyttet.

Du kan logge på NemKontos selvbetjening her.

Du skal kontakte dit pengeinstitut ved oprettelse eller ændring af den nuværende NemKonto. Ved skift af pengeinstitut skal du huske at ændre din organisations NemKonto.

Såfremt din organisations NemKonto er under oprettelse, og jeres tilskud er på vej til at blive udbetalt, er det vigtigt, at du informerer Social- og Boligstyrelsen om dette. Ellers vil udbetalingen fejle og sagsbehandlingen blive forlænget.

Hvis din organisation ikke har dansk CVR-nummer, eller der er andre tekniske hindringer for, at du kan oprette NemKonto, skal  du sende en beskrivelse af problemstillingen til tilskudsforvaltning@sbst.dk.

Kontakt

Tilskudsadministration