Vejledninger og regler for driftstilskudsområdet

Her kan du orientere dig om regler for driftstilskudsmodtagere, de politiske aftaler for driftstilskudsområdet og finde vejledninger til, hvordan du udarbejder materiale til driftstilskudsområdet.

Der kan opstå spørgsmål om de gældende regler for driftstilskudsmodtagere eller de relevante politiske aftaler. Denne side giver et overblik over, hvordan området er reguleret.

Du kan fx finde bekendtgørelsen for driftstilskudsmodtagere, der blandt andet indeholder krav og frister for indsendelse af dokumentation til Social- og Boligstyrelsen, og de gældende politiske aftaler på Social- og Ældreministeriets område.

Du kan også finde vejledninger over, hvordan du udarbejder materialet der skal indsendes til Social- og Boligstyrelsen. Vejledningerne er inddelt efter hvilken kategori jeres institution tilhører, og gennemgår udarbejdelse af budget, målplan, aktivitetsplan, årsrapport m.m. afhængigt af hvilken kategori den beskriver.

Bemærk, at I derudover altid skal orientere jer i det tilskudsbrev, I har modtaget, og hvor der også kan fremgå krav og frister for tilskuddet.

Du er som driftstilskudsmodtager underlagt en række krav til afrapportering og dokumentation, eksempelvis i forhold til aflæggelse af regnskab og indsendelse af dokumentation til Social- og Boligstyrelsen.

Der er også krav til indsendelse af budget, aktivitetsplan/målplan samt aflæggelse af regnskab og revision af driftstilskud. Kravene er beskrevet i ”Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Ældreministeriet”.

Læs bekendtgørelsen for 2024 for driftstilskudsmodtagere her

Læs bekendtgørelsen for 2023 for driftstilskudsmodtagere her

Læs bekendtgørelsen for 2022 for driftstilskudsmodtagere her

Social- og Boligstyrelsen udmønter driftstilskud med hjemmel i den årlige aftale om finansloven.

Du kan læse mere om driftstilskud i finansloven på Social- og Ældreministeriets område:

Læs finansloven for 2023

Læs finansloven for 2022

Læs finansloven for 2021

Læs finansloven for 2020

På Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside kan du se alle satspuljeaftalerne fra 2014 til 2022.

Læs satspuljeaftalerne 2014-2022

Social- og Boligstyrelsen er en statslig myndighed og ud over de juridiske rammer, der findes i finansloven og aftaletekster, er der i staten fastsatte regler og retningslinjer for tilskudsforvaltning.

Det drejer sig bl.a. om følgende regler og vejledninger:

Forvaltningsloven

Offentlighedsloven

Budgetvejledningen

Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning

Ombudsmandens retningslinjer for god forvaltningsskik

Rigsrevisionens anbefalinger

God adfærd i det offentlige

Kontakt

Tilskudsadministration

ULFRI, ULHAN og direkte tilskud ikke omfattet

Hvis din institution modtager tilskud til driftsudgifter via en ansøgningspulje (fx ULFRI eller ULHAN), henvises der til den relevante puljes side.

Hvis din institution modtager et direkte tilskud, henvises der til dit tilskudsbrev eller til sektionen om direkte tilskud i menuen. 

Ovenstående typer tilskud er ikke omfattet af information på denne side om driftstilskud.