Årshjul med frister for driftstilskudsmodtagere

Her kan I orientere jer i årshjulet for institutioner, der modtager driftstilskud, og få et overblik over de generelle frister for indsendelse af dokumentation.

Som driftstilskudsmodtager har I måske en række spørgsmål til hvilket materiale I skal indsende, og hvornår dette materiale skal indsendes.

I årshjulet kan I få et samlet overblik over, hvilket materiale I skal indsende til Social- og Boligstyrelsen, og hvornår på året, det skal gøres. Hvilket materiale, du skal indsende, afhænger af, hvilken kategori din institution tilhører. Hvilken kategori jeres institution tilhører, kan aflæses i jeres tilskudsbrev. 

Årshjul for driftstilskudsmodtagere

Datoerne for indsendelse af materiale fremgår også af vejledningerne, der kan findes sammen med de gældende regler for driftstilskudsområdet.

Vejledninger og gældende regler for driftstilskudsområdet

Vær opmærksom på fristerne for indsendelse af materiale. De generelle frister fremgår af årshjulet på denne side, men det er vigtigt, at I orienterer jer i det tilskudsbrev, I har modtaget, om de specifikke frister for jeres institution.

Kontakt

Tilskudsadministration

ULFRI, ULHAN og direkte tilskud ikke omfattet

Hvis din institution modtager tilskud til driftsudgifter via en ansøgningspulje (fx ULFRI eller ULHAN), henvises der til den relevante puljes side.

Hvis din institution modtager et direkte tilskud, henvises der til dit tilskudsbrev eller til sektionen om direkte tilskud i menuen. 

Ovenstående typer tilskud er ikke omfattet af information på denne side om driftstilskud.