Årsrapporter og afrapportering

Institutioner, der modtager driftstilskud, skal indsende årsrapporter og afrapportering til Social- og Boligstyrelsen.

Social- og Boligstyrelsen skal senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning (dvs. hvert år den 30. april) modtage en afrapportering i form af forskellig slags dokumentation.

Typen af dokumentation afhænger til dels af, hvilken slags institution I er som tilskudsmodtagere.

Se oversigt over kategorier af institutioner her

Institutioner, der tilhører kategori A og B:

  • Revideret årsrapport med ledelsesberetning
  • Revisionsprotokollat
  • Afrapportering på målplan

Institutioner, der tilhører kategori C og D:

  • Revideret årsrapport med ledelsesberetning
  • Revisionsprotokollat
  • Afrapportering på udviklingsplan

Find de gældende regler og vejledninger for driftstilskudsområdet her

Kontakt

Tilskudsadministration

ULFRI, ULHAN og direkte tilskud ikke omfattet

Hvis din institution modtager tilskud til driftsudgifter via en ansøgningspulje (fx ULFRI eller ULHAN), henvises der til den relevante puljes side.

Hvis din institution modtager et direkte tilskud, henvises der til dit tilskudsbrev eller til sektionen om direkte tilskud i menuen. 

Ovenstående typer tilskud er ikke omfattet af information på denne side om driftstilskud.