Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

På denne side kan I finde information om det direkte tilskud "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen".

Formål

Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

Anvendelse af tilskud

Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Ufaglært personale defineres som værende personer uden uddannelsen inden for sundhedsområdet. I budgettet og tro og love-erklæringen skal det oplyses, hvornår det ufaglærte personale forventes at opstarte uddannelse. Medarbejderne skal tælles med det år, hvor uddannelsen opstartes. Tilskuddet kan anvendes til erstatningspersonale under hele uddannelsens varighed samt efter færdiggjort uddannelse.

Såfremt det ikke er muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til vikarer samt opkvalificering af eksisterende faglært og ufaglært personale i ældreplejen.

Finanslovskonto

§ 15.85.65.10.

Det gøres opmærksom på, at tilskuddet skal anvendes i indeværende år. Eventuelle uforbrugte midler betales tilbage til Social- og Boligstyrelsen.
Senest opdateret 08-06-2023
Kontakt

Tilskudsadministration

Tlf. 72 42 41 33
tilskudsforvaltning@sbst.dk