Frivillig og vederlagsfri gældsrådgivning

På denne side kan I finde information om det direkte tilskud "Frivillig og vederlagsfri gældsrådgivning".

Formål:

Formålet med tilskuddet er, at styrke den frivillige økonomi- og gældsrådgivning.

Fordeling af tilskud:

Midlerne udmøntes som direkte tilskud til navngivne gældsrådgivningsorganisationer efter objektive tildelingskriterier inden for bevillingens formål udarbejdet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Social og Boligstyrelsen med faglige råd fra Vidensfunktionen.
Midlerne gives til de samme organisationer for en 4-årig periode (2024-2027), hvorefter der vil udmøntes direkte tilskud for en ny 4-årig periode. Inden en ny udmøntning kan kriterierne evt. justeres.

For perioden 2024-2027 fordeles midlerne til økonomi- og gældsrådgivninger, som pr. 1. januar 2024 er akkrediteret eller i proces med at blive akkrediteret af RådgivningsDanmark samt er medlemsorganisation i Den Nationale Vidensfunktion for frivillig og vederlagsfri økonomi- og gældsrådgivning (Vidensfunktionen). Midlerne fordeles på baggrund af aktivitetstal af hvor mange rådgivninger, som økonomi- og gældsrådgivningerne foretog i forrige år, samt en vægtning af rådgivningstypen. Alle økonomi- og gældsrådgivninger, der bevilges midler, får tildelt et grundbeløb på 1,0 pct. (svarende til 190.000 kr. i 2024) for at sikre, at også små økonomi- og gældsrådgivninger kan få dækket de driftsmæssige startomkostninger ved rådgivningen.

Tilskudsperiode:

1. januar 2024 - 31. december 2027.

Anvendelse af tilskud: 

Tilskuddet skal anvendes til at styrke den frivillig økonomi- og gældsrådgivning. En mindre del af de bevilgede midler til den landsdækkende gældsrådgivning er øremærket som udviklingsmidler med henblik på at styrke kvaliteten af rådgivningen. Der er derfor stillet krav til de tre største bevillingsmodtagere om, at 10 procent af deres modtagne midler skal anvendes til udviklingsaktiviteter. I perioden 2024-2027 vil der være udviklingsaktiviteter inden for følgende udviklingstemaer:

  • ”Indsatte i fængsler og arresthuse”
  • ”Psykiatrien, herunder psykisk sårbare unge voksne”
  • ”Personer med spillegæld/ludomani”
  • "Opsøgende indsats ift. både udkørende- og mobilrådgivning”
  • "Geografisk spredning af rådgivningsindsatsen"

Finanslovskonto:

§ 15.75.30.30

Kontakt

Tilskudsadministration