Civilsamfundspulje: Hjælp til borgere i udsatte positioner (inflationshjælp)

Direkte tilskud som følge af Aftale om inflationshjælp af 10. februar 2023.
På denne side kan du finde information om, hvem der har modtaget midler, betingelser for tilskud samt skabeloner til afrapportering og regnskabsaflæggelse.

Tilskudsmodtagere:

Se oversigt over fordeling af tilskud her

Formål:

Formålet med tilskuddet er at understøtte det arbejde, der udføres i frivillige sociale organisationer til gavn for borgere i udsatte positioner, som særligt oplever sociale og økonomiske konsekvenser af stigende priser, herunder at sikre gratis mad til målgruppen og en samtidig reduktion af madspild.

Tilskudsperiode:

25. maj 2023 - 31. december 2024

Anvendelse af tilskud:

Midlerne anvendes bl.a. til at sikre gratis mad til borgere i udsatte positioner med et samtidigt fokus på reduktion af madspild. Organisationerne kan fx gennem partnerskaber med restauranter, kantiner, supermarkeder mv. anvende overskydende fødevarer.

Derudover kan midlerne anvendes til at styrke organisationernes arbejde, herunder eksisterende indsatser eller nye konkrete tiltag, der kommer borgere i udsatte positioner til gavn.

Midlerne kan eksempelvis anvendes på udvidelse af eksisterende frivillige tilbud og andre hjælpetiltag inden for organisationernes virke, udvidet åbningstid etc. Midlerne skal anvendes hurtigt, mens konsekvenserne af de stigende priser fortsat gør sig gældende.

Der kan anvendes midler til administration, men disse skal begrænses til et absolut minimumsniveau.

Finanslovskonto:

§15.75.04.10 samt aktstykke 107

Kontakt

Tilskudsadministration

Tlf. 72 42 41 33
tilskudsforvaltning@sbst.dk