Civilsamfundspulje: Hjælp til børn i udsatte familier (inflationshjælp)

Direkte tilskud som følge af Aftale om inflationshjælp af 10. februar 2023.
På denne side kan du finde information om, hvem der har modtaget midler, betingelser for tilskud samt skabeloner til afrapportering og regnskabsaflæggelse.

Tilskudsmodtagere:

Se oversigt over fordeling af tilskud her

Formål: 

Formålet med tilskuddet er at afhjælpe de sociale og økonomiske konsekvenser af den høje inflation og de høje energipriser for udsatte børn.

Tilskudsperiode:

25. maj 2023 - 31 december 2024

Anvendelse af tilskud:

Anvendelsesområdet for puljen er bredt. Midlerne kan anvendes til eksempelvis øget kapacitet på ferielejre, indkøb af basale varer samt oplevelser og aktiviteter, som kan være med til at styrke børns trivsel og adgang til fællesskaber fx i kultur-, idræts- og foreningslivet.

Det vil være op til den enkelte organisation at tilrettelægge udmøntningen af støtten. Det er intentionen med hjælpen, at den kommer bredt ud til mange, således at der lægges op til en vejledende beløbsgrænse ved direkte økonomisk støtte, fx gavekort, på 2.500. kr. pr. familie, mens der ikke fastsættes en grænse ift. omfanget af de aktiviteter, f.eks. ferielejre, som civilsamfundsorganisationerne måtte tilbyde.

Der kan anvendes midler til administration, men disse skal begrænses til et absolut minimumsniveau.

Finanslovskonto:

§15.26.07.10

Kontakt

Tilskudsadministration