Ansøgningspuljen til efteruddannelse af personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge

Ansøgningspuljens formål er at efteruddanne personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge for at sikre, at unge, der anbringes på delvist lukkede institutioner og afdelinger, tilbydes en målrettet, struktureret behandling og støtte med afprøvede og dokumenterede metoder for den relevante målgruppe.

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud her.

Ansøgningsfrist

Den 4. november 2022 kl. 12.00

Formål

Ansøgningspuljens formål er at efteruddanne personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge for at sikre, at unge, der anbringes på delvist lukkede institutioner og afdelinger, tilbydes en målrettet, struktureret behandling og støtte med afprøvede og dokumenterede metoder for den relevante målgruppe.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Tilskud kan ydes til godkendte  delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge, der tager initiativ til efteruddannelse af personale på institutionen eller afdelingen.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger.

Projektperiode

Projektperioden er fra 1. december 2022 til 31. december 2023.

Hvad kan der søges støtte til?

Efteruddannelse af personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge.

Midler til fordeling

Der afsat i alt 1 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

15.26.15.60.

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgere modtager svar på ansøgning ultimo november. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format. Budget udarbejdes i Excelark. 

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen. 

Kontakt

Tilskudsadministration