Førstehjælp ved epileptiske anfald

De forholdsregler, der skal tages under et anfald, afhænger helt af, hvilken type anfald personen med epilepsi har. Har du som fagperson kontakt med et barn eller voksen med epilepsi, er det en fordel at være forberedt på, hvilken type anfald personen får, så du ved, hvad der skal gøres i tilfælde af anfald. Her kan du læse om førstehjælp i tilfælde af krampeanfald og mindre anfald.

Krampeanfald kan se meget dramatiske ud, men der kræves kun ganske få ting for at hjælpe personen bedst muligt.

Ved krampeanfald

 • Vær rolig. Anfaldet medfører ikke smerter og går oftest over af sig selv i løbet af 2-3 minutter.
 • Beskyt personen mod stød og slag.
 • Når kramperne er ophørt, så forsøg at lægge personen om på siden, løsn stramt tøj, og sørg for, at munden er fri for spyt, slim med videre, så vejret kan trækkes uhindret.
 • Put aldrig noget i personens mund under anfaldet - det skader mere end det gavner, da det kan forårsage knækkede tænder og i værste fald medføre farlige vejrtrækningsproblemer.
 • Bliv ved personen til bevidstheden er vendt tilbage, og han/hun kan klare sig.

Tilkald kun ambulance, hvis:

 • Kramperne har varet mere end fem minutter
 • Anfaldene gentager sig
 • Anfaldet sker under badning
 • Personen er kommet til skade.

Om sikkerhed ved svømning

Ved mindre anfald

Mindre anfald kan påvirke bevidstheden i større eller mindre grad og komme til udtryk på mange måder, fx fjernhed, smasken, pillen, ”sort tale”, formålsløse handlinger og angst.

 • Vær rolig, og sørg for, at personen ikke udsætter sig selv for en faresituation eller kommer til skade.
 • Bliv ved personen til den fulde bevidsthed er vendt tilbage, og han/hun kan klare sig.

Praktiske råd: Før under og efter et anfald, hvis du har et barn med epilepsi i skolen

Kontakt

Susanne Ploug-Sørensen
Specialkonsulent

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30