Mennesker med udviklingshæmning og epilepsi

40.000 danskere er udviklingshæmmede i større eller mindre grad. 25-30 % af alle mennesker med udviklingshæmning - og mere end 70 % af mennesker med svær udviklingshæmning - har epilepsi.

Udviklingshæmning er ikke en bestemt sygdom, men en følge af en anden sygdom eller en skade på hjernen. Skaden eller sygdommen kan enten skyldes genetiske forhold, medfødte stofskiftesygdomme, medfødte misdannelser af hjernen eller beskadigelse af hjernen i fostertilværelsen, under fødslen eller i tidlig barnealder.

Tilsvarende er epilepsi ikke i sig selv en egentlig sygdom, men et symptom, der kan skyldes mange forskellige tilstande eller sygdomme i hjernen. Som regel vil både epilepsien og udviklingshæmningen være forårsaget af den samme tilgrundliggende beskadigelse af hjernen.

Mere viden om epilepsi

Når mennesker med udviklingshæmning har epilepsi, er der nogle særlige overvejelser og hensyn, der skal tages i forhold til medicin, observation og registrering.

Socialstyrelsen har udgivet et vidensportaltema om epilepsi hos mennesker med udviklingshæmning. Vidensportaltemaet beskriver blandt andet den sundhedsfaglige indsats på sociale tilbud i forhold til mennesker med udviklingshæmning og epilepsi, skadesforebyggelse og hjælpemidler samt viden om målgruppen og praksis.

Socialstyrelsen har desuden udgivet pjecen "Epilepsi hos udviklingshæmmede - anfald og behandling". Pjecen er målrettet professionelle, som arbejder med mennesker med udviklingshæmning og epilepsi.

Epilepsi hos mennesker med udviklingshæmning i Social- og Boligstyrelsens videnstema om indsatser til voksne med udviklingshæmning

Pjecen Epilepsi hos udviklingshæmmede - anfald og behandling

Kontakt

Susanne Ploug-Sørensen
Specialkonsulent

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30