Kørekort og epilepsi

Har man epilepsi gælder der særlige regler i forhold til at have og få kørekort.

Epilepsi og bilkørsel kan være en farlig kombination. Derfor har Sundhedsstyrelsen fastlagt regler om bilkørsel ved epilepsi.

Reglerne er afhængige af den enkeltes epilepsi, den konkrete situation, kørekortgruppen og af vurdering fra speciallæge i neurologi, eventuelt i samråd med Sundhedsstyrelsen.

Kørekortsreglerne i Bekendtgørelse om kørekort (bilag 2, afsnit F) hos Retsinformation

Kontakt

Susanne Ploug-Sørensen
Specialkonsulent

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30