Epilepsi i tal

Næst efter hovedpine er epilepsi den hyppigste, neurologiske lidelse. I løbet af livet vil 1 ud af 10 personer have haft et krampeanfald.

I alle udviklede lande rammer epilepsi mellem 0,7 og 1 procent af befolkningen, svarende til cirka 55.000 mennesker i Danmark.

I udviklingslandene rammes 4-5 gange så mange, primært på grund af de hyppigere infektioner i hjernen. Der er cirka 40 millioner mennesker på verdensplan, som har epilepsi.

Årsag, forløb, behandling og epilepsiens påvirkning af dagligdagen er forskellig fra person til person. Nogle fødes med sygdommen, og andre får epilepsi på et tidspunkt i livet. Epilepsi kan opstå i alle aldre, men er hyppigst hos børn op til 15-års alderen samt hos voksne over 65 år. Over halvdelen af det samlede antal personer med epilepsi er under 16 år. En del af de, som får sygdommen som børn, vokser fra den igen.

Oversigtsartiklen "Hyppigheden af epilepsi i Danmark" 

Kontakt

Susanne Ploug-Sørensen
Specialkonsulent

Ring til VISO og få rådgivning

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.

Ring på 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30