Statens opgaver

Ejerskabet til Christianiaområdet er fordelt mellem Fonden og staten hvilket indebærer forskellige statslige opgaver.

Fra statens side er Social- og Boligstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen involveret i administrationen af området.

Slots- og Kulturstyrelsens arbejde omfatter fortidsmindebeskyttelsen af volden og de fredede bygninger. Social- og Boligstyrelsen er grundejer og udlejer og administrerer aftalen mellem Fonden og staten.

Staten har overordnet følgende opgaver på Christianiaområdet

  • Social- og Boligstyrelsen skal følge op på efterlevelse af aftalerne med Fonden vedrørende genopretning, vedligeholdelse og drift af volden

  • Social- og Boligstyrelsen opkræver leje af de bygninger og arealer, som fortsat ejes af staten, og som Fonden lejer

  • Social- og Boligstyrelsen skal i samarbejde med Fonden udarbejde budgetter for Fondens genopretning af den fredede vold og statens bygninger samt opgøre refusion i forbindelse med betalingen af købsraterne

  • Social- og Boligstyrelsen skal årligt følge op på Fondens redegørelse om boligtildelingen

  • Slots- og Kulturstyrelsen varetager administrationen af Museumsloven, som gælder på den fredede vold. Der er et tæt samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen som fredningsmyndighed om håndtering af sager om bl.a. byggeri, adgangsforhold og genopretning af statens bygninger samt byggeprojekter på Fondens egne bygninger

  • Social- og Boligstyrelsen fører som grundejer løbende tilsyn med ulovligt byggeri på volden 

Kommunen varetager som myndighed de sædvanlige opgaver vedr. byggeri, planlovgivning, m.v. 

Kontakt

Christiania sekretariatet