Arbejdet med nationale annekser til eurocodes

Arbejdet med revisionen af de europæiske standarder for beregning af bygværker, eurocodes, sker i det europæiske standardiseringsorganisation CEN. Nu er det medlemslandenes tur til at sætte deres nationale myndighedskrav igennem udvikling af de nationale valg i eurocodes, også kaldet nationale annekser. Arbejdet sker i en række arbejdsgrupper i regi af Social- og Boligstyrelsen, hvor der vil være fokus på minimering af bygningers klimabelastning.

Det eksisterende sikkerhedsniveau er blevet fastlagt af eksperter, men er også i meget høj grad historisk betinget. At skabe de nødvendige ændringer i forhold til eksempelvis at sænke materialeforbruget samtidig med, at sikkerheden er tilstrækkelig, kræver et tæt samarbejde mellem myndigheder, eksperter og byggebranchen.

Derfor nedsætter Social- og Boligstyrelsen 13 arbejdsgrupper, som skal sikre en direkte dialog mellem styrelsen, eksperter i bærende konstruktioner og specialister inden for bæredygtighed. Arbejdsgrupperne er opdelt i fem grundlagsprojekter, der behandler en række tværgående emner, der er gældende for alle kommende nationale annekser. Arbejdet er gået i gang, og Social- og Boligstyrelsen forventer arbejdet er afsluttet i 2027. I løbet af arbejdet vil der blive afviklet høringsrunder.

Læs mere om de enkelte arbejdsgrupper og de forskellige roller, arbejdsgruppemedlemmer varetager, herunder.

Roller i arbejdsgrupperne

De skrivende kernepersoners rolle er at agere som den arbejdende kerne i arbejdsgruppen, og modtagere af input fra sparringspersoner og fagpersoner. Skrivende kernepersoner skal have indgående kendskab til den del af eurocodesystemet, som arbejdsgruppen arbejder indenfor, herunder hensigt og baggrund for de enkelte europæiske regler. De skrivende kernepersoner udarbejder materiale på baggrund af arbejdsgruppens diskussioner og beslutninger.

Sparringspersoner deltager i udvalgte møder, giver input til diskussioner og bidrager med kommentarer til fremlagt materiale. Sparringspersoner deltager i diskussionerne og beslutningerne i arbejdsgruppen, men vil ikke umiddelbart være med til at udarbejde materialer. Sparringspersoner har kendskab til eurocodesystemet og/eller nationale forhold inden for et givet område, der gør dem i stand til at stille kritiske spørgsmål og bidrage med konstruktive løsningsforslag.

Fagpersoners rolle er at deltage på udvalgte møder som specialister inden for et specifikt område, hvor de bidrager med input til diskussioner og kommentarer til fremlagt materiale. Fagpersoner har kendskab til eurocodesystemet og/eller nationale forhold inden for området. Fagpersoner udpeges ad hoc, og de indkaldes efter behov.