Lovgivning

Christiania har i adskillige år eksisteret på særlige vilkår og været genstand for megen politisk debat. Derfor har lovgivning også særlig betydning for områdets udvikling.

I 1989 blev den første christianialov vedtaget, og den havde til formål at muliggøre anvendelsen af Christianiaområdet.

Se loven om anvendelse af Christianiaområdet her

Se forskrift vedrørende udførelsen af den første christianialov her 

1991-2004

Fra 1991-2004 eksisterede Christiania på rammeaftaler, som blev indgået med Forsvarsministeriet.

Rammeaftalerne blev løbende indgået og indebar bl.a., at christianitterne havde brugsret til bygningerne og arealet som helhed.

I denne periode var området underlagt særlov, hvilket betød at de almindelige love og regler var sat ud af kraft.

Se rammeaftale mellem Christiania og Forsvarsministeriet her 

I 2004 blev christianialoven revideret, da den tilsigtede udvikling af området ikke var opnået.

Med lovændringen skulle området fortsat være et grønt og bilfrit kvarter i København med mulighed for at leve på en anden måde, men inden for lovgivningens almindelige rammer uden særlov.

Se lov om revidering af christianialoven her 

Se forslag til ændring af christianialoven her

Se bekendtgørelse om varetagelse af statens ejerskab til Christianiaområdet her 

Se kundgørelse om ophør af den kollektive brugsret til Christianiaområdet 

Efter revideringen af christianialoven i 2004 foregik mange politiske forhandlinger.

2007-2011

I 2007 var staten og Christiania tæt på at nå til enighed, og aktstykke 86 belyser rammerne for forhandlingerne.

Se aftalerammerne for forhandlingerne her 

Den 22. juni 2011 indgik staten og Christiania en endelig aftale om det fremtidige ejerskab af Christianiaområdet.

Med aftalen blev christianialovens formål fra 2004 opfyldt, og christianialoven kunne ophæves.

Se aftalerammerne for den endelige aftale mellem staten og Christiania 

Se forslag til ophævelse af christianialoven 

 

Kontakt

Christiania sekretariatet