Bastionerne

Udvidelsen af Christianshavns Vold omfattede syv nye bastioner, der alle blev opkaldt efter medlemmer af kongefamilien.

Nedenfor finder du en oversigt over de syv bastioner på Christianshavns Vold. 

Ulriks Bastion

Ulriks Bastion er opkaldt efter Ulrich Christian Gyldenløve (1678-1719), søn af Christian V og Sofie Amalie Moth.

Bastionen, der først blev benyttet af Søetatens Laboratorium, indgik siden i Bådsmandsstræde Kaserne og har fra 1971 været en del af Christiania.

Sofie Hedevigs Bastion

Sofie Hedevigs Bastion er opkaldt efter Sofie Hedevig (1677-1735), datter af Christian V.

På bastionen har været opført først en krudtmølle (1687-1750), senere en oliemølle og i 1860’erne flyttede Hærens Ny Laboratorium hertil.

Fra 1971 har bastionen været en del af Christiania.

Vilhelms Bastion

Vilhelms Bastion er opkaldt efter Vilhelm (1687-1705), søn af Christian V og Charlotte Amalie.

I bastionens indre blev i 1688 opført et krudtmagasin efter arkitekt Hans van Steenwinkel d. III’s tegninger.

Bygningen er i dag indrettet til beboelse. Bastionen har siden 1971 været en del af Christiania.

Carls Bastion 

Carls Bastion er opkaldt efter Carl (1680-1729), søn af Christian V og Charlotte Amalie.

I bastionens indre blev i 1690 opført et krudtmagasin efter arkitekt Hans van Steenwinkel d. III’s tegninger. Bygningen, der i dag er fredet og indrettet til galleri, indgår ikke som en del af Christiania.

Krudtmagasinets markante udtryk og åbne placering ud mod Holmen fremstår stadig klart. Voldanlægget har siden 1971 været en del af Christiania.

Frederiks Bastion 

Frederiks Bastion er opkaldt efter Frederik IV (1671-1730), søn af Christian V.

I bastionens indre blev i 1744-45 opført et krudtmagasin efter arkitekt C.E.D. von Øtkens tegninger.

Bygningen, der er i dag fredet og indrettet til galleri, indgår ikke som en del af Christiania. Krudtmagasinets markante udtryk og åbne placering ud mod Holmen fremstår stadig klart.

Voldanlægget er en del af Christiania.

Charlotte Amalies Bastion

Charlotte Amalies Bastion er opkaldt efter Charlotte Amalie, Christian V’s dronning.

I bastionens indre blev i 1744-45 opført et krudtmagasin efter arkitekt C.E.D. von Øtkens tegninger.

Bygningen er i dag fredet. Bastionen ligger uden for Christiania.

Christiani Quinti Bastion

Christiani Quinti Bastion er opkaldt efter Christian V (1646-1699). Bastionen indgik i løbet af 1700-årene i Holmens område. Bastionen ligger uden for Christiania.

Kontakt

Christiania sekretariatet