Skurvogne og eksperimenterende nybyggerier

Gennem tiden er de gamle militære arealer på Christiania gjort til nye bebyggelser. Skurvogne er gjort stationære og trætypehuse er på vej frem.

Tanken var at skabe et selvstyrende samfund, hvor økonomien var baseret på genbrug og bæredygtighed, og hvor kreativitet og virkelyst havde frit råderum.

I løbet af kort tid var Christiania befolket af flere hundrede mennesker. I første omgang var det de militære bygninger, der blev brugt og ombygget til beboelse.

Så holdt skurvognene deres indtog - det var praktisk med en bolig på hjul i det tilfælde, at Christiania skulle rømmes. Siden fulgte så de eksperimenterende nybyggerier.

Gennem tiden er de første nødtørftige indretninger blevet gjort permanente, de militære bygninger er bygget om og til.
Skurvognene er blevet stationære, hjulene er væk og mange er blevet udbygget både i højden og bredden.

De nye bebyggelser spænder fra genbrugsbyggeri i Christianiaånd over supereksperimenterende gennemdesignende boliger til trætypehuse.

Kontakt

Christiania sekretariatet