Aftalerne mellem staten og Christiania

Her kan du læse mere om de aftaler, der er indgået mellem staten og Christiania.

Den 22. juni 2011 blev der indgået en aftale mellem Christiania og staten om en samlet løsning for det fremtidige ejerskab på Christianiaområdet.

Aftalen indebærer, at Fonden køber og lejer bygninger og jordarealer af staten, og at Fonden skal varetage genopretning og fremtidig drift og vedligehold af fæstningsanlægget, statens bygninger, forsyning, infrastruktur og belysning m.v.

Fonden skal endvidere varetage den fremtidige boligtildeling på området.

Realiseringen af 22. juni aftalen sker gennem fem aftaler.

Aftale 1-4 vedrører ejendoms- og brugsrettigheder og aftale 5 regulerer Fondens forpligtelser til renovering, drift og vedligeholdelse af de bygninger og arealer, som fortsat ejes af staten.

Købs- og lejeaftalerne 

Læs mere om aftalerammen for Christiania og staten her 

Læs mere om aftale 1 mellem Christiania og staten her 

Læs mere om aftale 2 mellem Christiania og staten her

Læs mere om aftale 3 mellem Christiania og staten her 

Læs mere om aftale 4 mellem Christiania og staten her

Læs mere om aftale 5 mellem Christiania og staten her

Der er udarbejdet to tillægsaftaler til aftale 5, og de omhandler arbejdet med genopretning af volden og statens bygninger.

Læs mere om tillæg 1 til aftale 5 mellem Christiania og staten her 

Læs mere om tillæg 2 til aftale 5 mellem Christiania og staten her  

Købesummen

Købesummen for den del af Christianiaområdet, som Fonden har købt, var i alt 125,4 mio. kr.

Prisen er fastsat ud fra bygningernes stand og genopretningsbehov og ud fra de opgaver i forhold til genopretning, drift og vedligehold af området, Fonden skal varetage.

Af den samlede købesum er 85,4 mio. kr. betalt kontant. Heraf betalte Fonden 51,8 kr. i forbindelse med overtagelsen den 1. juli 2012.

Den resterende del af den kontante købesum på i alt 33,6 mio. kr. blev betalt i tre rater i årene 2014, 2016 og 2018 med forfald henholdsvis den 31. december 2014 med 5,6 mio. kr., 31. december 2016 med 16,8 mio. kr. og 31. december 2018 med 11,2 mio. kr.

Den resterende del af købesummen på 40.000.000 kr. blev berigtiget, da Fonden overtog alle forpligtelser til genopretning af fællesarealer, veje, belysning og forsyningsnettet samt til genopretning, vedligeholdelse og drift af fortidsmindet.

Fonden kunne frem til 2021 ansøge om refusion i købsraterne for det arbejde, som udføres i forbindelse med genopretning af den fredede vold og statens bygninger på volden.

Muligheden for at ansøge om refusion i købsraterne er forlænget som en del af aftalen af 30. august 2022 som det fremgår nedenfor. 

Tillægsaftale af 30. august 2022 

Den 30. august 2022 indgik Fonden Fristaden Christiania og staten en tillægsaftale til aftalen fra 2011.

Tillægsaftalen betyder bl.a., at der bygges 15.000 etagemeter alment boligbyggeri på Christiania, samt at den aftalte genopretning af bygninger og voldanlæg kan fortsætte.

Aftalen giver endvidere Fonden mulighed for at købe voldanlægget og de bygninger på området, som staten fortsat ejer.

Læs mere om den nyeste tillægsaftale mellem Christiania og staten her 

Kontakt

Christiania sekretariatet