Københavns befæstning 1100-1600

Københavns sø- og landbefæstning, der nu går under navnet Christianshavns Vold er et bygningsværk bygget for at beskytte København.

Københavns sø- og landbefæstning, som kan føres tilbage til 1100-tallets middelalderfæstninger, er et enestående bygningsværk i europæisk sammenhæng.

Specielt kombinationen af sø- og landbefæstning er helt unik.

Befæstningen er et kombineret anlæg bestående af en halvcirkelformet landbefæstning, hvor Kastellet i nord i dag fremstår nyrenoveret, og hvor befæstningen omkring den indre by kun lader sig genkende i parkanlæggenes søer.

Den halvcirkelformede søbefæstning, hvor volden, alle bastioner, redaner og grave kan stadig opleves.

Søbefæstningen, Christianshavns Vold fra sidste halvdel af 1600-tallet, er et af landets mest monumentale fortidsminder, et storslået stykke arkitektur, som trods sin udstrækning og beliggenhed i hovedstadsområdet.

På trods af den stigende bebyggelse gennem de senere år fremstår Søbefæstningen bemærkelsesværdigt intakt.

Op igennem 1600-tallet blev Københavns befæstning moderniseret og udvidet i flere omgange for at beskytte byen, der på det tidspunkt var en dominerende handelsby og administrativt centrum for det dansk-norske monarki.

I 1616 lå de første planer til en ny befæstet by mod Amager klar, og i 1617 tegnede ingeniør Johan Semp en plan, som blev grundlaget for det første Christianshavn.

For at få penge til projektet udskrev kongen en ekstra skat, og for at skaffe bygherrer til det nye Christianshavn, der delvis lå under vand, blev grundene foræret væk, og de fremtidige bygherrer blev fritaget for forskellige skatter og afgifter i en årrække.

Allerede i 1623 var selve befæstningen færdig, mens udbygningen af Christianshavn gik noget langsommere.

Kontakt

Christiania sekretariatet