Bygningerne på Christiania

De mange bygninger på Christiania er ejet af både staten og Fonden. Hertil er en række af bygningerne fredet grundet områdets militære fortid.

Der er cirka 325 bygninger på Christiania, hvoraf de 104 er tidligere statsbygninger fra forsvarets tid, mens de resterende bygninger er selvbyggerhuse, der er opført efter 1971.

Samlet set er der et etageareal på Christiania på lidt over 66.000 kvadratmeter. De tidligere statsbygninger udgør cirka 55.500 kvadratmeter, mens selvbyggerhusene udgør de resterende kvadratmeter.

Med 22. juni-aftalen købte Fonden en stor del af bygningerne og ejer i dag knap 50.500 kvadratmeter på Christianiaområdet. Fonden ejer alle bygninger uden for fortidsmindeafgrænsningen, og disse bygninger udgør et areal på knap 40.000 kvadratmeter.

Derudover har Fonden købt 36 bygninger, som alle er beliggende på den fredede vold, og disse bygninger udgør et areal på cirka 11.500 kvadratmeter.

Staten ejer fortsat en 19 større og mindre bygninger på fortidsmindet, som udlejes til Fonden, og de udgør et areal på cirka 6.000 kvadratmeter.

Fredede bygninger på Christiania

Der findes 14 bygninger på Christianiaområdet som er fredet grundet områdets militære fortid. De fredede bygninger fremgår af nedenstående.

 • Den Grå Hal

 • Den Grønne hal

 • Kosmiske Blomst

 • Fakirskolen

 • Autogena

 • Aircondition

 • Krudthuset i Vilhelms Bastion

 • Kommandørhuset i Vilhelms Bastion

 • 7'eren

 • Rådhuset

 • Mælkebøttens-port/landetat

 • Multihuset

 • Loppebygningen

 • Det lille Krudthus v. Den Grønne Hal 

Kontakt

Christiania sekretariatet