Christiania og staten

Gennem årene har staten givet forskellige tilsagn til Christiania.

Den 31. maj 1972 blev der indgået en foreløbig aftale om Fristaden Christianias brugsret til statens arealer og bygninger i området; aftalen blev den 14. juni 1973 bekræftet af et tilsagn fra Forsvarsministeriet, som omfattede perioden indtil den 31. marts 1976.

Forsvarsministeriet anlagde den 1. april 1976 en udsættelsessag, der sluttede 2. februar 1978 ved Højesterets stadfæstelse af Landsrettens kendelse om øjeblikkelig rydning af Christiania.

Dommen fik ikke konsekvenser for fristaden. Folketinget besluttede i februar 1978, at der skulle laves en lokalplan for området.
I mellemtiden kunne fristaden eksistere under særlige betingelser, som blev bekendtgjort i Statstidende.

I juni 1989 stemte et bredt flertal i Folketinget for Christianialoven, hvis formål er at muliggøre Christianias fortsatte anvendelse af området i overensstemmelse med et særligt landsplandirektiv og en lokalplan.
Loven havde samtidig til formål at forhindre ulovligt byggeri.

Christianialovens individuelle tilladelsessystem til benyttelse af bygninger og arealer på området blev ikke taget i anvendelse.
I stedet indgik Forsvarsministeriet den 10. oktober 1991 en rammeaftale om brugsretten til Christianiaområdet med Christiania som kollektiv.

Denne er flere gange forlænget, senest med udløb til den 1. juli 2004.

I 2004 blev christianialoven revideret med det formål at muliggøre en udvikling af Christianiaområdet som et bæredygtigt kvarter i København.
Som led heri skulle der ske en ændring af ejerskabet til området, og der skulle ske en afvikling af den daværende Christianiaordning.

Den 22. juni 2011 indgik Christiania og staten en aftale om det fremtidige ejerskab til Christianiaområdet.

Denne aftale dannede grundlag for, at bygninger og arealer på Christianiaområdet blev overdraget til en fond, Fonden Fristaden Christiania, den 1. juli 2012.

Med indgåelsen af 22. juni-aftalen og den efterfølgende implementering i fem konkrete købs- og lejeaftaler samt en aftale om genopretning af den fredede Christianshavns Vold er formålet med Christianialoven fra 2004 udtømt.

Med aftalerne er der fundet en varig løsning for området og en ændring af ejerskabet, der danner grundlag for, at Christianiaområdet kan udvikle sig til et åbent, rekreativt, bilfrit og bæredygtigt kvarter i København, hvor der er plads til at leve på en anden måde.

Aftalerne betyder derfor, at Christiania for første gang siden 1989 ikke længere behøver at være underlagt lovgivningsmæssige særregler for anvendelsen af området.

På den baggrund fremsatte klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard den 13. marts et lovforslag om at ophæve særloven for Christianiaområdet pr. 15. juli 2013.

Lovforslaget blev vedtaget med et bredt flertal i Folketinget den 4. juni 2013. Fra den 15. juli 2013 gælder der dermed de samme love og regler på Christiania, som der gør i resten af Danmark. 

Kontakt

Christiania sekretariatet