Christiania

Fristaden Christiania opstod i efteråret 1971 efter, at militæret rømmede den gamle Bådmandsstræde Kasernes arealer.

I sommeren 1971 rømmede militæret kasernens arealer. Der var fra myndighedernes side ikke lagt planer for kasernens fremtidige brug.
Folk i nabokvarteret fik øje på kasernearealet og mente at det kunne bruges som friareal for de omkringliggende tætbyggede boligkvarterer.

Den 18. maj 1971 brød en gruppe mennesker så et plankeværk ned og etablerede en skrammellegeplads for kvarterets børn.

I løbet af sommeren og efteråret 1971 rykkede slumstormere ind og tog kasernebygningerne i brug, og 26. september 1971 blev fristaden Christianias officielle fødselsdag.

En målsætning for Christiania blev formuleret, og den gælder stadig:

”Christianias målsætning er at opbygge et selvstyrende samfund, hvor hvert enkelt individ frit kan udfolde sig under ansvar over for fællesskabet. Dette samfund skal økonomisk hvile i sig selv, og den fælles stræben må til stadighed gå ud på at vise, at den psykiske og fysiske forurening kan afværges. Således formuleret af Sven, Kim, Ole og Jacob med ret til forbedringer. 13.11.1971.

Kontakt

Christiania sekretariatet