Strategi for helhedsorienteret bygningsreglement

Som led i den politiske tillægsaftale til national strategi for bæredygtigt byggeri, skal den grønne omstilling i byggebranchen understøttes af en grundlæggende revision af bygningsreglementet.

Regeringen har den 30. maj 2024 indgået en bred politisk tillægsaftale til den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Med aftalen er det besluttet at fremskynde den grønne omstilling i byggeriet med ambitiøse klimakrav og yderligere tiltag for at begrænse byggeriets klimapåvirkninger.

Et tiltag i den politiske aftale er at gennemføre en grundlæggende revision af bygningsreglementet for at balancere kravene til byggeriets sikkerhed, sundhed, energiforbrug og klimapåvirkning og for at gennemføre lettelser for bygningsejer.

Strategi for helhedsorienteret bygningsreglement udgør rammen for udvikling af et nyt bygningsreglement og beskriver de fire temaer og 18 initiati­ver, der indgår i udviklingen af et nyt, helhedsorienteret bygningsreglement.

Læs strategien for et helhedsorienteret bygningsreglement her.

Læs den politiske tillægsaftale her. 

Kontakt

Byggeri
byggeri@sbst.dk