Skema ABC

Bygherrer har pligt til elektronisk at indberette Skema ABC samt oplysninger om medvirkende virksomheder og nøgletal i BOSSINF-STB.

I BOSSINF-STB indberettes skema ABC, når der søges om ydelsesstøtte eller servicearealtilskud.

  • For byggeri med tilsagn fra 1. januar 2021 anvendes skema ABC BO71.

  • For byggeri med tilsagn fra 1. januar 2010 – 31. december 2019 anvendes skema ABC BO61.
  • For tilsagn givet før den 1. januar 2010 anvendes skema ABC BO67. 


Derudover forefindes der skemaer, der gælder for kortere perioder indeholdende ændringer, der siden 1. januar 2020 er sket i støttevilkårene for alment byggeri med ikrafttrædelse efter den 1. januar 2010 som følger:

  • Skema ABC fra 1. august – 31. december 2020 (nye maksimumsbeløb).

  • Skema ABC fra 1. januar – 31. juli 2020 (byggeri med privat part).

Disse to skemaer gælder kun for byggeri, der har fået tilsagn inden for de nævnte to perioder.

Skema ABC til renoveringsstøtte af almene boliger kan findes på siden om renovering til almene boliger.

Frem til 1. november 2015 var der krav om indberetning af nøgletal ved etablering af alment byggeri. Yderligere oplysninger om nøgletal på siden om Byggeriets Nøgletal i menuen til venstre.

Byggeriets nøgletal

Frem til 1. november 2015 var der krav om indberetning af nøgletal for støttet byggeri.

Når der etableres almene boliger og friplejeboliger med offentlig støtte, var det således et krav, at bygherrer, rådgivere og entreprenører i alment byggeri skulle lade deres præstationer i byggeprojektet evaluere af en uafhængig evaluator.

Krav om nøgletal for entreprenører blev indført i det almene byggeri pr. 1. marts 2007, for rådgivere pr. 1. maj 2008 og for bygherrer pr. 1. januar 2010.

I det statslige byggeri er der tilsvarende indført nøgletal for de tre hovedaktører.

Nøgletalsbekendtgørelsen for udbud er ophævet fra 1. november 2015.

Nøgletalsbekendtgørelsen for entreprise- og rådgiveropgaver, der er udbudt den 1. november 2015 eller senere, er ophævet.

Det betyder, at kravet om nøgletal er ophævet for bygherrer, hvor samtlige entreprise- og rådgiveropgaver er udbudt den 1. november 2015 eller senere.

Entreprise- og rådgiveropgaver udbudt før 1. november 2015 er dog fortsat underlagt kravet om nøgletal. Nøgletalsbekendtgørelsen i det statslige byggeri er også ophævet.

Der kan fortsat ske frivillig indberetning af nøgletal.

Offentliggørelse af nøgletal 

De indberettede nøgletal om overholdelse af tidsfrister, omfanget af mangler, antallet af arbejdsulykker og kundetilfredshed for entreprenører, der bygger nye almene boliger, er offentligt tilgængelige.

Nøgletal for alle entreprenørers præstationer i alment nybyggeri offentliggøres på Byggeskadefondens hjemmeside til brug for almene bygherrer og andre parter, der ønsker at orientere sig på markedet og f.eks. finde de virksomheder, der er bedst til at overholde tidsfrister, eller se dem, som scorer højest på kundetilfredshed.

 

Hent skema ABC til indberetning af støttet byggeri for 2022 her

Hent skema ABC til indberetning af støttet byggeri for 2021 her

Hent skema ABC til indberetning af støttet byggeri for august 2020 her

Hent skema ABC til indberetning af støttet byggeri fra januar til juli 2020 her

Hent skema ABC for ydelsesstøtte eller servicearealtilskud for støttet boligbyggeri fra januar 2010 her

Hent skema ABC for ydelsesstøtte eller servicearealtilskud for støttet boligbyggeri fra før januar 2010

Hent entreprenørnøgletal for projekter med tilsagn fra maj 2009 her

Hent entreprenørnøgletal for projekter med tilsagn i perioden marts til april 2009 her

Hent skema ABC for støttet boligbyggeri for december 2010 her

Hent nøgletalsoplysninger vedrørende bygherre og forretningsfører i byggefasen her 

Hent skema for rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder her 

Kontakt

Boligøkonomi og -analyse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her