Inklusionsboliger

Inklusionsboliger er en boligform, der er målrettet psykisk og socialt sårbare. Disse boliger modtager statsstøtte

I 2022 blev puljen til inklusionsboliger genudbudt med en samlet ramme på 14 mio. kr. Der kunne ansøges per 1. juli 2022 frem til 1. december 2022. Social- og Boligstyrelsen har behandlet indkomne ansøgninger per den 1. september som adviseret, hvorefter der er meddelt tilsagn til to nye projekter under puljen.

Det har været adviseret at styrelsen ville behandle indkomne ansøgninger igen per 1. december, men da puljen nu er fuldt udmøntet, vil der ikke blive givet yderligere tilsagn til nye projekter.

Læs mere om støtte til inklusionboliger i bekendtgørelsen her 

Forudsætning for anvisning til inklusionsbolig 

Inklusionsboliger skal være et tilbud til personer, som på den ene side ikke har problemer af et omfang, som kan begrunde ophold i et botilbud, men som på den anden side har vanskeligt ved at klare sig i egen bolig. 

Der skal ved anvisningen til inklusionsboligen være begrundet formodning for, at problemerne kan løses indenfor en 2 årig periode.

Det særlige ved inklusionsboligerne er, at der er tilknyttet sociale viceværter, som skal yde socialpædagogisk støtte til beboerne med henblik på, at de kan klare sig i egen bolig og komme tættere på arbejde eller uddannelse.

Det er kommunen, som anviser ledige inklusionsboliger efter en konkret vurdering af den enkeltes behov sammenholdt med den støtte, der kan leveres i den ledige inklusionsbolig.

Inklusionsboliger kan oprettes af almene boligorganisationer i samarbejde med kommunen.

 Der ydes statsstøtte til boligerne. Støtten ydes til:

  • Tilskud til ombygning og indretning
  • Huslejetilskud
  • Sociale støttefunktioner
  • Refusion af kommunale tab på garantier for istandsættelsesudgifter ved fraflytning

Støtte til huslejetilskud og sociale støttefunktioner kan søges for en periode på op til 15 år.

Hent ansøgningsskema om tilskud til etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer  

Kontakt

Almenbolig og Byfornyelse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her